3 of 3
Penang Village tepati keaslian masakan istimewa Pulau Pinang
Harian Metro
Norhayati Nordin
 
We tried the outlet at Putrajaya. Very nice setting. Good exposure for Penang food.
The Malaysia Page
 
 
 
 
 
 
<  1  l  2  l  3  >